He Anga Arotake

Ko tētahi o ngā pīkaunga a Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Rautaki Reo Māori 2014, ko te āta tirotiro i te whaihua o ngā hōtaka me ngā ratonga reo Māori e kawea ana e ngā whakahaere kāwanatanga ko rātou ngā kaiarataki i ngā kaupapa reo Māori.[1]

E rua ngā wāhanga o te Anga Arotake:

  • ko te aroturuki i ngā hōtaka me ngā ratonga i ia tau, mā te tirotiro i ngā raraunga, i ngā tatauranga e rite ana (ko te rahi o tēnei mea, o tērā mea te aronga nui) me te aroturuki i te kaunuku haere i ia tau ina whakatairitea ki ngā rohenga hua e rima o te Rautaki Reo Māori
  • ko ētahi arotakenga putuputu e toru tau te roa, e arotahia ai te taha kounga o ā rātou mahi.

Mā te kohi pārongo mō te rahi me te kounga o ngā kaupapa e mārama ake te whānui me te whaikiko o ngā hōtaka me ngā ratonga reo Māori e kawea ana ki te pūtea tūmatanui.

Kei te whakahaerea ngātahitia te Anga nei e Te Puni Kōkiri me Te Taura Whiri i te Reo Māori.

Kua takoto te tauira tuatahi o te Anga Arotake. Ka haere ngā matapaki ki ērā atu whakahaere i waenganui o te tau 2015. Ko te takune, kia whakaaetia te tauira matua o te Anga Arotake e te Minita i mua i te paunga o te 2015, e pai ai te hāpai ake ā te tau pūtea hou ka tīmata ā te 1 o Hōngongoi 2016.[1]                 Koia ēnei ko: Te Taura Whiri i te Reo Māori, Te Puni Kōkiri, Te Māngai Pāhō, Whakaata Māori, Te Tāhuhu o te Mātauranga, Te Manatū Taonga, Te Tari Taiwhenua.

RSS Feed