Te Rāngai Tūmataiti - He aha te take me whai mahere reo tō pakihi?

He reo whaimana

He reo whaimana nō Aotearoa te reo Māori me te reo Pākehā. Waihoki, kua pūmau ki te reo Pākehā ētahi kupu Māori, me te aha, he wā anō e tīkina ai e te tangata kōrero Pākehā he kōrero Māori hei whakaoti, hei kīnaki i āna kōrero. Kei A Dictionary of Māori Words in New Zealand English, i whakaputaina e Oxford i nā tata nei, te whakatūturutanga o tēnei kōrero.

Kia rerekē tāu pakihi i ētahi atu

Inā te tokomaha o te hunga kōrero Māori e tautoko ana i ngā kaupapa ka kawea mō te reo Māori te painga. Kia kitea tētahi pakihi e rauhī ana i te reo, tērā e kaha ake te ngākau pai o te kaikōrero Māori ki a ia me tāna e hoko ana, tēnā i ōna hoa whakataetae.

Ko te iri mai o ngā tohu reorua i te wharehoko, ko te whakahua tika i te mihi māmā, pēnei i te “Kia ora”, i te “Tēnā koe”, i te “Mōrena” – he tino mahi tautoko i te reo Māori.

Mā te reo me te ahurea Māori e tū ahurei ai tētahi pakihi i te ao hokohoko whānui. Kia kuhuna e te rāngai tūmataiti ki ā rātou mahi, tērā rātou e toa i ngā whakataetae o te ao hokohoko, me te aha, kua tautāwhi rātou i ngā mahi whakaora reo Māori.

He whakatupu i te ngākau pai o te hapori Māori

Arā te tokomaha o te iwi Māori – ahakoa kōrero rātou i te reo Māori, karekau rānei, ka mōhio tonu ina uaratia, ina hāpaitia tō rātou reo. Ko te whakamahi tika i ētahi kupu Māori tētahi rautaki whaihua tonu e torokaha ai te hono ki te kiritaki Māori. Ko te kamupene ko te “Kia ora”, ko te “Kia ora – Good morning” rānei tā rātou kōrero tuatahi i te waea, e whakatupu ana i te ngākau pai mai o te kiritaki. Waihoki, ko te pānui hokohoko ā-waha ka tika te whakahuatia ake o ngā kupu Māori, tērā tonu e paingia e te taringa Māori. Engari ia, ko te kupu Māori ka hē tōna whakahua, ka kino ki te taringa Māori, e kawa ai pea te ngākau.

Kia tū tiketike, kia tū whakahīhī ngā kaimahi

Ko te nuinga atu o te hunga kōrero Māori e whakapono ana he tino taonga ngā tikanga Māori, he tino taonga anō te reo Māori. Kei te mārama anō hoki rātou ki te uaua o te whakaora ake i te reo. Me tō rātou mōhio anō e kore pea te reo Māori e tino uaratia, e paku uaratia rānei i te wāhi e mahi nei rātou. Mā te tautoko i te rere o te reo Māori i te mahi e tū tiketike ai, e tū whakahīhī ai pea ngā kaimahi Māori, e kaha ake ai pea tō rātou hiahia ki te mahi, e pai ake anō ai hoki te wairua whānui o te pakihi.

Te pae tawhiti me ngā whāinga

Ki te mōhiotia he aha te pae tawhiti, ki te whakatakotoria he whāinga māmā e taea atu ai taua pae tawhiti, ā, ki te tautokona koe e te rāngai reo Māori, ehara i te mea he mahi tino uaua te huri hei whakahaere reorua. Kei a koe te tikanga mō te āhua o tō koutou nā pae tawhiti, ā, e pēhea rawa ana tōna tawhiti. Mā ngā whāinga ka kōwhiria e koe e tautoko te whakatinanatanga o tāu i wawata ai, ka mutu me wehewehe ēnei ki ngā whāinga poto, ngā whāinga o waenga me ngā whāinga roa.

Hei tauira

Mō tētahi wharekai i te tāone, ka pēnei pea te pae tawhiti me ngā whāinga:

Pae tawhiti:

Kia noho koinei te tino wharekai ki te hunga kōrero Māori.

Whāinga poto:

 • Kia ea i roto i te 6 wiki
 • Kia tuhia ngā kai katoa e hokona ana ki te reo Māori me te reo Pākehā

Whāinga o waenga:

 • Kia 2 marama e whakatutukihia ana
 • Kia taea e ngā kaimahi katoa te whakahua tika i ngā ingoa me ngā kupu Māori
 • Ka tīmata te whiri taura here ki ētahi kaiako/kaipoipoi reo Māori, mā rātou koe e āwhina ki te whakarite whāinga roa

Whāinga roa:

 • Kia 6 marama e whāia ana
 • Te āta tirotiro mehemea kua kaha ake te haere mai a ētahi pakeke kōrero Māori ki tōu nā wharekai (arā, mehemea kua tata haere mai te pae tawhiti)
 • E taea ana e ngā kaimahi katoa tētahi mihi māmā ki te reo Māori, e tika ana tā rātou whakahua ingoa/kupu Māori, kei te reo Pākehā me te reo Māori te katoa o ngā tohu e iri ana ki te wharekai
 • Kia noho ko te whakahua tika i te kupu Māori tētahi wāhanga o ngā mahi whakangungu kaimahi hou
 • Kia noho ngā pūkenga reo Māori ki ngā kōrero whakamārama tūranga ina kimihia he kaimahi hou
 • Te tirotiro he aha ētahi mahi e taea ana hei whakanui i Te Wiki / Te Rā o te Reo Māori

Tēnā whakapā mai ki Te Taura Whiri i te Reo Māori mehemea e kimi rauemi reo Māori ana, e kimi āwhina ana rānei mō ngā tohu iriwhare reorua.

Kua whakaemia ngā ingoa o ngā rōpū hāpai i te reo Māori i tōu nā rohe. Mā rātou pea koe e āwhina ki te whakatakoto mahere reo Māori.

Me pēhea taku whakatinana i tētahi mahere reo Māori?

I te tari

Ngā whakapāpātanga tara ā-whare

Ka taea te whakatakoto kaupapa-here reo Māori mō ngā kōrerorero i te mahi, e āhei ai ngā kaimahi te kōrero Māori, te kōrero Pākehā rānei ki a rātou anō – i ngā mihi kau noa, i ngā kōrero ōpaki, i ngā kōrero ōkawa anō pea. I runga i tētahi kaupapa-here pēnei, ka pai anō te whakareorua i ngā pepeha a te pakihi mō roto i ngā reta, i ngā īmēra aunoa, me ētahi atu tānga a te pakihi.

Te kimi kaimahi hou

I runga i te kaupapa-here reo Māori mō te kimi kaimahi, ka taea te whakatakoto aratohu e reorua ai ngā pānui tūranga, ngā whakamārama tūranga, ngā whakariterite piki tūranga, tae atu ki te tautohunga o ngā pūkenga e kimihia ana i ngā kaimahi hou.

Te whakangungu kaimahi

Ko tā te kaupapa-here reo Māori mō te whakangungu kaimahi, he whakatakoto aratohu mō te hunga ka āhei ki ngā whakangungutanga, mō nga momo whakangungu, te kaupapa e whakangungua ai, me te roa e whakangungua ana.

Te kōrero tahi ki te kiritaki

Ngā whakapāpātanga ki waho

Mā te kaupapa-here reorua mō ngā kōrerorero tahi ki ngā tāngata o waho, ka tika, ka taurite hoki te whakamahi i te reo Māori me te reo Pākehā ahakoa he aha ngā kōrerorero ki ngā kiritaki/te hunga tūmatanui.

Te whakaū i te kounga

Ka pai anō te whakatakoto kaupapa-here mō te whakaū i te pai o te reo Māori i roto i ngā tānga kōrero reorua me ngā whakamāoritanga. Mā konei e mōhiotia ai e tika ana ngā kōrero, he rawe anō hoki te reo.

Ngā tānga reorua

Mā te kaupapa-here mō ngā tānga reorua e tika ai, e taurite ai te rere o te reo Māori me te reo Pākehā i ngā momo tuhinga katoa ka whakaputaina whānuitia e tō whakahaere.

Ngā pae tukutuku reorua

Mā te kaupapa-here reorua mō te pae tukutuku e tika ai, e taurite ai te rere o te reo Māori me te reo Pākehā i te pae tukutuku a tō whakahaere.

Ngā tohu iriwhare reorua

Mā te kaupapa-here reorua mō ngā tohu iriwhare e whakaatu he ōrite te mana o te reo Māori me te reo Pākehā i tō whakahaere. 

RSS Feed