Breadcrumbs

Ahorangi He Reanga Hou

teahorangi2

E mārama ai te tangata ki te karamata o te tihi maunga me hoki ia ki ōna pūtaketake ki te āta wānanga. Koina mātau. Ko te kaupapa o Ahorangi i whānau mai ki te ao mārama e toru tekau atu tau i mua. Nā tōku pāpā tēnei kaupapa i hahu i te ao tahito, ka whakahoutia kia hāngai ki ana reanga. Ko te kaupapa ko te whakatipu i tētahi huinga tāngata e pupuri kau ana ki te kawa tahito o rātau mā. Ko te Kawa Aroha tēnei. Nāna mātau i whanake ai ki te kauhanga nui o te rangi i whakatakotohia e tōku pāpā hei takapau wharanui ki te poipoi i te nī o te tangata otira i te kura o ana tamariki. Ko te taha ki tōku māmā nāna i kuaka mārangaranga ai te mauri o tō mātau whare. Nā roto i tana poipoi i te nī o te kākano i rere te auahi o tōna ahikā ki Te Tihi o Manono ki te titi i te whenua o Te Toi o ngā Rangi ki te hū o Te Whare Atua Tangata.

Ko te urunga mai tēnei o Te Whare Atua. I whakatauria ko Te Whare Atua tō mātau tūāpapa hei rongoā mō ngā mate nui o te ao hurihuri e haukoti ana i te tipu o te tangata hei tangata aroha. Ko te whakakotahitanga tēnei o Rangi rāua ko Papa i puta ai ki te ao he tangata, he tipua, he tahito, he atua. I whakapetohia ō mātau ngoi ki tēnei whakapapa o te whakaaro mā roto i ngā pakiwaitara o te Orokohanga. Kei reira anahe ngā kōrero mō tō tātau timatanga nā ngā mātua tīpuna i kī. Kei roto i ana kōrero ngā whakautu ki te pātai nui o te tangata; ko wai ahau, nō hea ahau, nā wai ahau, he aha ahau? Ko te hua he uri whakaheke e pupuri tonu ana ki te ōhākī nui a ōna mātua tīpuna. Ko te whāngai i te ao ki te ora otirā ki tōna Kawa o Te Aroha. Ko te Aroha te kaiwhāngai o te Mauri. Ka nui te Aroha, kua nui te Ora. Mauriora!

Ko te reo i kawe i te kaupapa nei i ōna rā punua he reo Māori kōhangahanga arā te kōhangahanga o te oro o te orokohanga. I pēnei ai i te mea kāore i tōku pāpā te reo Māori, he reo kōhangahanga noa iho. Ko tana reo tuatahi kē ko te reo Pākehā. Nā reira e rua ōna reo. Ko ngā kupu Māori i mōhiotia e ia kātahi, ko te reo Pākehā ka rua. Ahakoa ia tēhea reo i kōrerotia, ko te rite tonu o te mārama. Ka pahawa ngā tau ka rite tonu te tipu o te reo Māori ki roto i a mātau. Nā tērā whanaketanga ka tuwhera ngā tatau o te ao tūroa me ana paerangi atu ki te ao i moemoeātia e rātau mā.

Ko te mahi o te reanga hou o Ahorangi he whakamārō atu i tōna kawarito e huhua ai ana kawamahiti. He whāngai i te hau tapu o ngā mātua tīpuna e puawai mai ai he tangata aroha nui ara he tuahangata ara he atuatangata. Ko te mahi o tō mātau whānau he nuku ngātahi. E kore tēnei kaupapa e oti i te kaha o te takitahi engari ki te whakakotahitia te kaha o te takitini ka ea i reira. Ko te whakapapa tēnei - ko te mārama o te katoa. Ko ngā tohu nui ēnei o te ao Māori, o te ao tīpuna, o te ao o Hawaiki rā anō. He mauri kotahi tātau e tūhono ana ki ngā mauri mano tini katoa o te ao. Ko Rangi ki runga, ko Papa ki raro, ko tātau ngā uri ki waenga nui. Ka nui.

Te Ahorangi Winitana

RSS Feed