Breadcrumbs

Maimoatia te reo

tawaroakawana

E kui mā, e koro mā i te pō, tēnei rā tā koutou mokopuna e waha nei i ngā taonga i waiho mai i a koutou hei kawenga mā mātou, mā ngā uri, ki anamata. Waiho mā muri nei koutou e mihi, e tangi. Haere ki ō koutou hawaikitanga, ki ō koutou waikanaetanga. Kāpā ia nei he peka tītoki te tangata. Tihe mauri ora.

E ora nei tōku mauri, i tōku reo Māori. E haumaru nei ahau i tōku ao, i ōku tikanga Māori. Ka mutu, ao noa, pō noa, ko tētahi o ngā mātāpono o tōku ao kia maimoatia te reo.
Kia hoki, kia auraki ā-huatau ki te orokohanga mai o tōku reo Māori. Whānau mai te manu nei ki te ao mārama ka whakatau ōna mātua kia whakapakeketia a ia i te mātotorutanga o te reo me ngā tikanga Māori. Me kore ake ōku mātua i Māori ai tōku ao.

Mana Tamariki

Ko te hōkaitanga tuatahi tēnei ōku i te ara o te reo Māori. Ko te oroko pīkaritanga tēnei ōku i te ao Māori. Nōku e pīpī ana i te kōhanga reo, ka whāngaihia, ka māngaia mai te reo, ka whakaakona ahau ki te kōrero, ki te waiata, ki te ruruku i ngā kai, otirā, ki te mahi tahi. Ka whai huruhuru te manu nei ka huri hei pīrahoraho, ā, ka tau ki te kura. I reira ka whakaakona ahau ki ngā āhuatanga huhua o te reo me ōna tikanga, arā ngā pūrākau, ngā pakiwaitara, ngā mōteatea, ngā ngeri, ngā haka, otirā, ngā mahi a Hine Rēhia, a Tāne Rore. Nāwai, ā, ka tipu ngā huruhuru. Ka pakari ngā parihau o te manu nei, ka huri hei pīrere, ā, ka tiu ki te wharekura. Ka rongo i ngā hau angiangi, i ngā hau pūkeri o te ao mātauranga. Ka whakamātautauhia ahau i roto i ngā āhuatanga o tōku ao Māori. Ka whakakīa taku kete mātauranga ki ngā kupu hou, ngā whakataukī, ngā kīwaha me ngā kīanga. Ko ēnei momo tūāhuatanga katoa. Eaoia, ka whakatōkia ngā mātāpono o te aho matua ki roto ki te whatumanawa o tēnei manu. Nā Mana Tamariki tōku korowai i whatu, heoi anō tāku he tāniko kau.

Te Ao Waiata
Ka puāwai te manu nei i Mana Tamariki, ā, ka puta hei raukura mō te iwi. Ka takahia atu rā te tiritiringa o te reo ki ngā rangiwhāwhātanga o te ao. Ka hoka te manu, ka tau ki whenua kē. Ka rongo i ngā reo o iwi kē, ka kite i ngā hanga o ahurea kē. E toru tau ka pahemo, ā, ka mātao haere te ahi o te ao Māori, o roto i a ia. Te Māori ai hoki, ka waihape te manu ki tōna kōhanga.

  • Te Pīnakitanga ki te Reo Kairangi ki Tāmaki Makaurau
  • Te Panekiretanga o te Reo Māori

2017 te tau ka puta te manu i te hāneaneatanga o tōna kōhanga, ka tukua te miro kia rere ai ia ki te wao nui o te ao Māori ki te kai i te kai mārō. Ka rokohina atu rā ko Te Pīnakitanga ki te Reo Kairangi ki Tāmaki Makaurau, ko Te Panekiretanga o te Reo Māori anō hoki. Ka whakangungua ki te tūmatakuru, ki te taraongaonga, me te aha, i te ākinga mai o te kōrero, “Ko kūare ki rāhaki, ko mōhio ki runga.” E Tā Tīmoti, ko hapa i whakatikaina, ko pōhēhē i whakarērea, ko whakaputa mōhio i whakangongohia, me kore noa e kikoha ai te mata o te arero Māori, e whitawhita anō ai te ahikāroa.

Maimoa
Mai i te tau 2016, ā mohoa nei, kua noho te manu nei hei reo korokī i te kāhui manu waiata o Maimoa. He pōkai tēnei i rāngai mai i runga i te aroha nui ki te reo Māori, otirā, ki ngā mahi waiata. Ko Maimoatia te waiata tuatahi i puta i a Maimoa, me te aha, 1.8miriona ōna mātakitanga i Tiriata (YouTube). Ka tau te kāhui manu nei ki te hui ahurei nui o te motu, ki One Love, i tēnei tau nei, ā, ka waiatatia a Maimoatia. Ko te hirahiratanga o te rā, ko te rongo i te minenga, tekau mā waru mano tāngata, e waiata tahi mai ana i te kōrihi o te waiata nei. I taua wā tonu ka mōhio ahau, ka ora te reo Māori i roto i ngā mahi waiata.

2017 ka puta anō i a Maimoa tētahi waiata, ko Wairua tōna ingoa. Koinei te waiata i tino āmiomio i te nuku o te whenua, huri noa i te ao. E 5.8miriona ōna mātakitanga i Tiriata, ā, i riro i a Wairua ngā mātakitanga nui katoa o Aotearoa i te tau 2017. Ko te tānga manawa o tēnei rongopai, ko te mōhio, he reo Māori katoa te waiata, me te aha, ko tō tātou reo Māori tēnei e horapa nei i te marae ātea hou o te Māori, arā, i ngā pae pāpāho pāpori.

Maimoa Music

Koia nei ko te pae tawhiti, arā, ko te tūnga mai o tētahi whare āhuru hei tāwharau i ngā manu waiata Māori huri noa. Nau mai, haramai rā ki Maimoa Music. Tēnei rā mātou te mātātahi e maimoa ana i tō tātou reo mā roto mai i ngā mahi e kaingākau nuitia ana e mātou, koia rā, ko ngā mahi waiata.

Kāti anō koutou kia mihia, kai te taura e whiri i tō tātou reo Māori kia renarena ai, kia kikī ai hoki te taukaea Māori. Ko te koekoe a te Tūī e mihi atu nei, kai aku rangatira.

Hei te tau tītoki,

Tawaroa Kawana

RSS Feed