Breadcrumbs

Whakamāoritia te Ao

toimaori
(Rārangi ki muri – māui ki matau) Te Tumatakuru O’Connell (Pouako), Moari Stafford (Ngāti Apakura, Ngāti Rereahu, Ngāti Wehi), Kanapu Rangitauira (Te Arawa, Ngāti Porou, Te Whakatōhea), Kingi Kiriona (Ngāti Kahungunu, Ngāti Ruanui, Ngāti Apa), Gaylene Taitapanui (Tūhoe, Whakatōhea), Ngaringi Katipa (Waikato-Maniapoto, Raukawa ki te Kaokaoroa o Patetere), Lee Smith (Pouako), Dr Joseph Te Rito (Pouako), Piripi Walker (Pouako).
(Rārangi ki mua – māui ki matau) Nikora Wharerau (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Te Māhurehure), Hinurewa Poutū (Ngāti Rangi, Te Āti Haunui a Pāpārangi, Ngāti Maniapoto), Robert Pouwhare (Ngāti Haka, Tūhoe/Pouako), Maiki Sherman (Ngāpuhi, Te Whakatōhea, Tainui), Vincent Olsen-Reeder (Ngā Pōtiki a Tamapahore, Ngāti Pūkenga, Ngāi Te Rangi), Hiria Tumoana (Pouako). Matangaro: Professor Rawinia Higgins (Tūhoe), Tawini Rangihau (Tūhoe/Pouako).

Whakamāoritia te Ao

Nā runga i te whakahau o Te Ture Reo Māori 1987 i riro ai i Te Taura Whiri i te Reo Māori te mana tuku tohu ki te hunga e hiahia ana ki te whai i te mahi kaiwhakamāori, kaiwhakapākehā ā-tuhi, ā-waha, arā, te kaiwhakawhiti reo. E toru ngā momo tohu kaiwhakawhiti reo, anei e whai ake nei:

(a)     Ko te tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     ko te tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     Ko te tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Nā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 i whakahou te kawenga me te haepapa o Te Taura Whiri ki te whakahaere hui whakangungu, whakamātautau anō hoki mā te hunga e hiahia ana ki te whai i te tohu.

Te Toi Reo Māori 2019

Heoi anō e āhei tonu ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 ki te whakamana i ngā pūkenga kairangi o te kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha anō hoki ki te Tohu Toi Reo Māori. I tēnei tau kua whakaritea ngā hui whakangungu e toru, hei whakapakari, hei whakawhanake i ngā mahi a te kaiwhakamāori, te kaiwhakapākehā hoki. Ko ngā āhuatanga ka āta tirohia ko:

  • ngā ariā, ngā paearu o te kounga, te arotakenga, ngā aratohu tuhi
  • ngā pānuitanga reorua
  • ngā pūrongo ā-kura, ā-pakihi, ā-hapori, aha atu anō
  • ngā karere pāpāho, ngā whakatairangatanga
  • ngā momo whakapākehā kōrero ā-waha
  • ngā momo whakamāori kōrero ā-waha


Ka tū ēnei hui katoa ki Te Wāhanga Māori, Te Aho a Māui (Eastern Institute of Technology), 51 Gloucester Street, Taradale, Napier  

HUI WHAKANGUNGU 1                                             2-3 Māehe 2019

HUI WHAKANGUNGU 2                                             6-7 Āperira 2019

HUI WHAKANGUNGU 3                                             4-5 Mei 2019

WHAKAMĀTAUTAU                                                   18-19 Mei 2019                      

KUA KATI TE RĒHITA

Mō ētahi atu kōrero, whakapā mai ki Janine@tetaurawhiri.govt.nz, ki a Lee@tetaurawhiri.govt.nz rānei.

RSS Feed