Te Maihi Karauna.

He rautaki ā-ture te Maihi Māori me te Maihi Karauna.

Mā Te Mātāwai te Maihi Māori e whakawhanake, e tuku atu, e whakatinana hei māngai mō te iwi Māori

He mea whakawhanake, he mea tuku atu hoki te Maihi Karauna e te Minita Whakawhanake Māori. Ka whakatinanahia e ngā tari Karauna, ka aratakina e Te Taura Whiri i te Reo Māori. E aro pū ana te Maihi Māori me te Maihi Karauna ki ngā ngā tino āhuatanga rautaki reo o te:

  • Mana – he mana tō te reo Māori ki te tangata
  • Te mārama pū – me mōhio te tāngata kua tata ngaro te reo Māori, ā, me mōhio hoki te wāhi ki a rātou i ngā mahi whakarauora reo
  • Te ako – kei te ako te tangata i te reo Māori
  • Te whakamahi – me pānui, me tuhi me kōrero, me mārama te tangata ki te reo Māori i ngā wāhi, i ngā wā katoa (he taiao)
  • Te puna – he kupu, he kōrero e tika ana, i ngā wā, i ngā wāhi katoa (ko te kounga he wāhi o tēnei \ahuatanga)

Ko te whāinga matua o te Maihi Karauna, he whakarite taiao e eke tino angitū ai te Maihi Māori ki tōna taumata tiketike.

He mahi kei te Maihi Karauna mā tēnā hinonga, mā tēnā pūtahi matua, arā, Te Tāhuhu o te Mātauranga, Te Manatū Taonga, Te Tari Taiwhenua, Whakaata Māori, Te Māngai Pāho, Te Puni Kōkiri, me Te Taura Whiri i te Reo Māori.

Kia tohaina rā anō te rautaki ka whakaputa anō ētahi taipitopito kōrero ki konei.

Kei tēnā tari pūtahi, kei tēnā hinonga te whakatinanatanga o te Maihi Karauna. Ko tā Te Taura Whiri i te Reo Māori ko te whakaritenga o ā rātou mahi.

RSS Feed