Te wawata mātāmua

Kia haruru a Aotearoa whānui i tō tātou reo taketake.

Te kaupapa mātāmua

Ki te tautoko i te iwi nui tonu kia ora ai te reo Māori, hei reo kōrero, hei reo tipu.

Ngā Aronga Matua

Ko ngā putanga hei āta tohu i ngā rerekētanga tautini ki te porihanga o Aotearoa e tautokona ana, e kōkiritia ana e mātou. E whā ēnei aronga matua, he tautoko tētahi i tētahi.

He Kaha Te Whare o te Reo Mauriora

Te hāpai me te whakapūmau i te haere kōtui a te Karauna me te iwi Māori ki te whakaora ake i te reo Māori.

He Kaha te mana o te reo Māori

Te whakapiki ake i te mana me te kaha kitea o te reo Māori kia kaha ake ai te kōrerotia o te reo Māori huri noa i Aotearoa

He Kaha te Kete kōrero

Te whakaputa rauemi hou, te tiaki i ngā rauemi kua takoto kē me te whakawātea ake i ngā ara e tautokona atu ai te ako, te kōrero me te kounga o te reo Māori.

He Kaha Te Taura Whiri i te Reo Māori

Te whakahaere i Te Taura Whiri i te Reo Māori i runga i te whaihua me te whakamoamoa, kia kairangi ai te tautoko i ngā mahi whakaora i te reo Māori.

RSS Feed