Tēnā koe mōu i whakapā mai – me he pātai tāu ki a mātou, me he whakaaro rānei ōu mō te pae tukutuku nei, he kimi whakamāherehere rānei tāu mō te reo Māori. Ina tae mai tō tono, ka tukua aunoatia he kōrero ki a koe ki te kī atu kua tae mai, ka whakautua hoki to tono i roto i te rua rā.

Tel. +64 4 471 0244
Email. info@tetaurawhiri.govt.nz

Facebook Twitter

 

Papa 11, Te Whare o te Pēke Co-operative
20 Te Ara o Ballance, Te Whanganui-a-Tara 6011
Pouaka Poutāpeta 411, Te Whanganui-a-Tara 6140

 

Tono mōhiohio

 

 

 

 

RSS Feed