He karapa ki ngā tatauranga mō te reo Māori i te tau 2014

Te Kupenga

I te tau 2013, ka whakahaerehia e Tatauranga Aotearoa tētahi uiuinga i te iwi Māori mō te noho ora o te iwi Māori. Ko Te Kupenga te ingoa o te uiuinga nei. I roto i te uiuinga tēnei pātai, ‘He pēhea tō kaha ki te kōrero Māori i ngā kōrero o ia rā?’ Anei ngā whakautu i horahia:

 • he pai rawa atu (ko te tino nuinga o ngā kōrero o ia rā ka taea e au te kawe ki te reo Māori)
 • he pai (he maha ngā kōrero o ia rā ka taea e au te kawe ki te reo Māori)
 • he āhua pai (ko ētahi kōrero o ia rā ka taea e au te kawe ki te reo Māori)
 • kāore i te tino pai (ko ngā kōrero māmā anahe ka taea e au te kawe ki te reo Māori)
 • kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga rānei.

Koia nei ngā tino kōrero i puta mō te reo Māori:

 • e 257,500 (e 55 ōrau) ngā pakeke Māori e paku mōhio ana ki te kōrero Māori; arā, he neke atu i ētahi kupu Māori ruarua noa, i ētahi kīanga Māori ruarua noa ka taea e rātou. Me whakatairite tēnei ki ngā kitenga o tētahi uiuinga āhua rite o te tau 2001 – i reira, 153,500 (e 42 ōrau) ngā pakeke Māori i pērā te whakautu.
 • e 50,000 (11 ōrau) ngā pakeke Māori e tino pai ana, e pai ana rānei te kōrero Māori; arā, ko te huhua noa, ko te tino nuinga rānei o ngā kōrero ka taea e rātou te kawe ki te reo Māori.
 • I waenga i te tau 2001 me te 2013, i kaha piki te ōrau o ngā taitamariki i tohu mai ka taea e rātou ētahi kōrero te kawe ki te reo Māori.
 • 164,500 (e 35 ōrau) ngā pakeke Māori i mea mai ka kawea e rātou ētahi kōrero ki te reo Māori I ō rātou kāinga, waihoki ko tētahi 21 ōrau i mea mai ka auau tonu te rere o te reo Māori i ō rātou kāinga.

Ngā pārongo o te Tatauranga ā-Motu

E ai ki te tatauranga ā-motu o te tau 2013, he paku iti ake i te 600,000 ngā Māori e āta noho ana ki Aotearoa. O tēnei tokopae, e 21.3 ōrau i mea mai ka taea e rātou te kōrero Māori e pā ana ki ngā kaupapa māmā noa iho. Anei ētahi whakamārama mō te hekenga ā-ōrau o te hunga Māori kōrero Māori e whakaaturia ana ki te Hoahoa 1:

 • taka mai ki te tau 2011, ko tōna 10,000 ngā kaikōrero Māori kua riro ki Ahitereiria
 • ko te kaumātua haere o te hunga i pakeke mai ki te reo Māori – he kōrero Māori tētahi 43 ōrau o ngā Māori kua 75 tau, neke atu te pakeke, engari ko tētahi 20% noa iho o te hunga 15 ki te 29 tau te pakeke e pērā ana te āhua (kei te Hoahoa 5 ngā taipitopito kōrero).

I Aotearoa whānui, 148,395 ngā tāngata (tētahi 3.7 ōrau o te taupori o Aotearoa) e mōhio ana ki te kōrero Māori.

Hoahoa 1: Te ōrau o ngā tāngata Māori ka taea e rātou te kōrerorero ki te reo Māori, i ia tau Tatauranga ā Motu

 

Hoahoa 2: Te hunga Māori kōrero Māori, hei ōrau o te iwi Māori whānui, e ai ki te Tatauranga ā-Motu o te tau 2013

Te whakatairite i ngā kōrero o Te Kupenga ki ō te Tatauranga ā-Motu

Kua tuhi pūrongo a Tatauranga Aotearoa e whakatairite ana i ngā rerekētanga i ngā kitenga o Te Kupenga me te ō Tatauranga ā-Motu, me ngā take pea i taupatupatu ai ētahi. Anei ētahi o aua take:

 • ko te āhua o te whakatakoto i te pātai, me te raupapa o ngā pātai
 • te āhua o te kawe ake i ngā uiuinga
 • ngā whāinga me te whārahi o te titiro a ngā uiuinga
 • te matatau o ngā kaiuiui.

E ai ki tā te pūrongo nei, ko Te Kupenga te mea pai ake hei āta whakaata e pēhea ana te ora o te reo Māori i te 2013, engari ko te Tautauranga ā-Motu te mea pai ake hei whakaatu i ngā ia o roto i ngā raraunga i te takanga o te wā.

 

RSS Feed