Karanga

Ko tēnei mea te karanga he whakawhitiwhiti whakaaro. He tikanga tēnei ka haere ina whakaeke te manuhiri ki te marae, ki tētahi wāhi rānei kua tohua. Ko tā te karanga he tohu kua tīmata te pōwhiri, ko te tikanga nā te wahine tēnei mahi, ka mutu ka haere tēnei mahi ki te reo Māori. Kei te wahine o te iwi kāinga te karanga tuatahi, kei tētahi wahine o te ope whakaeke te whakautu. Pērā i te whaikōrero, he tikanga tonu ka whāia e ngā reo karanga.

Ko tā ngā kaikaranga he mihi tētahi i tētahi me ngā hunga e ārahi ana rāua, kua haere ko ngā karanga ki te hunga mate (me te aro nui ki ngā mate o nā tata nei), tae atu ki te kaupapa i whakarauika mai ai te katoa.

Kāore he whakaaroaro ki te roa o te whakawhiti karanga a ngā wāhine, ki te tokomaha rānei o ngā reo karanga. Kāore tēnei pūkenga i ngā wāhine katoa, nō reira tērā tonu ka tokoiti ngā wāhine ka karanga i tētahi pōwhiri. Ka whakawhiti karanga ngā wāhine, ā, tau rawa te ope whakaeke ki te aroaro o te wharenui, ki reira tū ai mō tētahi wā, kua haere ko te karanga whakamutunga a te kuia o te hau kāinga e pōhiri ana i te ope whakaeke kia whakatau mai, kia noho.

E mātau ana te reo karanga ki ngā kōrero o te iwi, ki te whakataukī me te kupu whakarite. Ko tāna he tuku kōrero ki te katoa mō te iwi kāinga, mō ngā manuhiri, me ētahi atu kōrero mō te kaupapa o te rā. Mā ēnei kōrero āna e poua ai he hononga i waenga i te marae me ngā manuhiri.

 

RSS Feed