Te haere ki tētahi marae

He wāhi mō te hapori Māori te marae, he wharenui, he wharekai, he wāhi tunu kai, he marae ātea (te papa tapu kei mua i te wharenui) tō te nuinga.

He wāhi tohu i te tuakiri o te iwi te marae, he wāhi e hui mai ai te tangata ki te matapaki, ki te wānanga i ā rātou take. He tūrangawaewae hoki te marae ki te Māori.

Mēnā e whakarite ana koutou ko tētahi rōpū ki te toro i tētahi marae, he mea nui te āta whakariterite i a koutou. I mua i te haere:

  • Ka pai tonu te mōhio he aha ngā tikanga o te marae, he aha anō ngā whanonga tika. Mā te mōhio ki te kawa o te marae e mārama ai, e mōhio ai koutou he aha te wāhi ki a koutou i te pōwhiri. Me kōrero ki tētahi tonu o te marae e mātau ai koutou ki ēnei āhuatanga.
  • Me kōrero tahi ki te tangata whenua ki te whakarite i te haora e tae atu ai koutou. I te nuinga atu o ngā iwi, me tae atu koutou i te awatea. Mā te tangata whenua rawa e tīmata te pōwhiri, arā, mā te reo karanga. Tērā pea ka paku tatari koutou i mua i te haere o te karanga i a koutou.
  • Ka pai tonu tā koutou whakarite kaikaranga mō koutou (kia kotahi, kia rua rānei ngā wāhine karanga) i mua i te toro i te marae. Ki te kore e kitea he kaikaranga, whakamōhiotia atu te iwi kāinga, mā rātou koutou e ārahi.
  • Āta whakaritea he/ētahi kaikōrero (he tāne tonu, ki te kore he tohutohu kē atu) mō ngā whaikōrero. Me pai te reo Māori o te kaikōrero, me autaia tonu tana tū hei māngai mō te rōpū katoa.
  • Āta whakaritea he waiata mā koutou hei tautoko i ngā kaikōrero. Kia kotahi te waiata mō tēnā, mō tēnā kaikōrero.
  • Kohia tā koutou koha – he moni tonu pea kua raua ki te kōpaki hei whakatakoto ki te marae.
  • Āta whakaritea tētahi atu kaikōrero ki te pīrangihia, pērā i tētahi o te iwi kāinga ki te kōrero i ngā kōrero o te rohe, o te marae rānei. Mēnā ka taea, āta whakaritea tēnei i mua i te haerenga atu.
  • Me ako ngā tikanga o te marae. Ka taea e ētahi marae te tuku kōrero ārahi i a koutou, hei tauira, āe rānei, kāore rānei e whakaaehia te kai waipiro, ko hea ngā wāhi e whakaaehia ai te kai, ko hea ngā wāhi kāore koutou e āhei atu.

He haere ahurei te haere ki tētahi marae. Ki te āta whakaritea tā koutou haere, ka tino pārekareka tonu. 

RSS Feed