Te Pōwhiri

Ina whakaeke te manuhiri ki te marae, ka kīia tērā he pōwhiri (he pōhiri rānei). Kāore e whāiti mai te pōwhiri ki te marae – kei te tangata whenua te tikanga ki hea a ia pōwhiri ai i āna manuhiri, ki reira mihi ai i a rātou.

Ko te reo Māori te reo o te pōwhiri. Ahakoa te kaupapa o te hui me te iwi ko ia e whakahaere pōwhiri ana, ko te reo Māori tonu kei te ārahi i te mahi. Koia ēnei ko ngā tikanga whānui o te whakahaere pōwhiri:

  1.  Nō te wahine te reo karanga, koinei tāna tārai i te kupu e tīkina atu ai ētahi kōrero ātaahua, ētahi kupu whakaniko mō te reo tuatahi ka rangona (me ngā whakautu) ina haere te pōwhiri. 
  2. Whai muri i te karanga, ko te whaikōrero. Ko ētahi o ngā kōrero ātaahua katoa ka rere i te pōwhiri, i te tūnga mai o te kōkō tatakī ki te tārai i te kupu,  ki te whakaniko i te kōrero, e ātaahua ai te tāpae i ōna whakaaro. Ka noho mā te kawa o te marae e ārahi ngā tikanga o te pōwhiri i te marae, mā te tangata whenua rānei e tohu mehemea kāore i te marae.
  3. Kua waiata tēnā me tēnā rōpū ina mutu te whaikōrero a tēnā, a tēnā o te pae. Ko te mōteatea te momo waiata ka tino rangona i te pōwhiri.
  4. Te koha – he kōpaki moni te nuinga, ka whakatakotoria ki te papa e te kaikōrero whakamutunga o te ope whakaeke. Kua tū mai tētahi kuia o te tangata whenua ki te karanga i ,. Kua haere ake ko tētahi o te paepae ki te mihi, ki te tiki i te koha.
  5. Te hongi – e tohu ana te pā o te ihu ki te ihu i te whakakotahitanga o te tangata whenua me te manuhiri. Kua tohu atu te tangata whenua kia haere ake te manuhiri ki te harirū, ki te hongi.
  6. Hākari – kua kai tahi te katoa, he tohu kua mutu te pōwhiri.

RSS Feed