Waiata

He mea nui te waiata, te mōteatea i te ao Māori. Ka kawea e ngā kupu te whakaaro Māori me te mātauranga Māori.

He maha ngā momo waiata ka waiatahia i ngā momo hui katoa, he oriori, he waiata tangi, he waiata aroha, he ngeri, he manawawera me te waiata poi. Ina waiatahia tētahi waiata, kōwhiria tētahi e hāngai ana ki kaupapa o te hui.

Haere ai te waiata ina mutu te whaikōrero ki te tautoko i ngā kōrero kua kōrerohia. Ka haere anō te waiata ki te hiki i te tapu, ki te hono atu, ki te whakangahau, kia noho māhaki ai, kia tau ai rānei te wairua o te tangata. 

I waiata ngātahitia te waiata i ngā rā o mua, kāore i tino haere tahi te ringa, kāore he taonga puoro, he nekehanga rānei. Ahakoa te mau tonu o tēnei āhua i ēnei rā, kua waiatahia te waiata o te ao hou me te haere tahi anō o te  taonga puoro, te ōrua, kua karawhiu anō te ringa me te neke haere anō a te kapa.

Kei tēnā, kei tēnā iwi anō āna ake waiata, ko ētahi i titoa i te ao o nehe. Heoi anō, he rahi tonu ngā waiata e kawea ana e te katoa. Ka pēnei te āhua ki te reka te rangi o te waiata, ki te ātaahua rānei te kawe a ngā kupu i ngā whakaaro o te iwi. Mōhio rawa ake, kua waiatahia e iwi kē.

E whai ake nei ētahi waiata rongonui e whā.

  • Tēnā koutou, e hoa mā

Tēnā koutou, e hoa mā             Greetings, oh friends      
Kua tae mai nei i tēnei rā          Arrived here this day  
Nō reira rā, e hoa mā                Therefore, oh friends,
Kia ora rā, koutou katoa            Good health, to you all

Kua rongo hoki ahau                  I had heard of course 
Kua rongo hoki ahau                  I had heard of course 
Kua rongo hoki ahau                  I had heard of course 
Kei te haere mai koutou            That you were all coming 
Nō reira rā, e hoa mā                 Therefore, oh friends,
Kia ora rā, koutou katoa             Good health, to you all 

  • Māku rā pea

Māku rā pea                                   I will perhaps                           
Māku rā pea                                   I will perhaps
Māku koe e awhi ē                        I will help you 
Ki te ara, ara tupu                       Upon the pathway, of progress
Māku koe e awhi ē x 2                  I will indeed help you

  • E papa Waiari 

E Hine hoki mai rā                        Girl return unto me 
E Papa Waiari                                O elder Waiari
Tāku nei mahi                                All I seem to do  
Tāku nei mahi                                All I seem to do
Hei tuku roimata                            Is to shed tears

Ē Auē                                                Alas,
E ka mate au                                   I will die
E Hine hoki mai rā                        Girl so return unto me

Māku e kaute                                   I will count
Ō hīkoitanga                                   Your footsteps 
Māku e kaute                                   I will count
Ō hīkoitanga                                   Your footsteps

Ē Auē                                                Alas, Alas,
E ka mate au                                    I will die
E Hine hoki mai rā                          Girl so return unto me 
E Hine hoki mai rā                          Girl so return unto me

  • Hokihoki tonu mai

Hokihoki tonu mai                          Return 
Te wairua o te tau                           The spirit of the loved one 
Ki te awhi reinga                             To give me a fleeting embrace
Ki tēnei kiri e                                    Skin to skin
Ki tēnei kiri e                                    Skin to skin

Ka pinea koe e au                           I will adorn you  
Ki te pine o te aroha                        With an ornament of love 
Ki te pine e kore nei                        With an ornament that will never 
E Waikura e                                    Rust away 
E Waikura e                                    Rust away            

Kupu   Listen Download
Tēnā koutou, e hoa mā mp3 [mp3, 1.8 MB] [, 4 KB]
Māku rā pea mp3 [mp3, 615 KB] [, 4 KB]
E papa Waiari mp3 [mp3, 1.1 MB] [, 4 KB]
Hokihoki tonu mai mp3 [mp3, 1.3 MB] [, 4 KB]

RSS Feed