Whakataukī

Ko te whakataukī, te whakatauākī, te pepeha rānei, he kōrero whakaahua i ngā whakaaro, ngā uara me ngā tohutohu a ngā whakatipuranga o mua. He kōrero hāngai, ka kawea nei tōna ngako e te kupu whakarite. Tērā tonu e mau ai ki te whakataukī poto te tino o te whakaaro, te hā rānei o tētahi āhuatanga, hei aha he kupu kē atu hei whakamārama i te roanga atu o te whakaaro. He mea nui te whakataukī ki te whakaora ake i te reo Māori – ko ia e kawe ana i te huatau o te kupu, māna e tārai whakaahua ki te hinengaro, kei a ia anō te kupu whakarite e whakatinanahia ai te motuhaketanga o te reo.

Ko tā te whakataukī he kawe i ngā āhuatanga maha tonu o te ahurea Māori, pērā i te kōrero tuku iho, te taha atua, te whanonga tika, te matatika, te whenua, te pakanga, te aroha, te moe tāne, te moe wahine, me te mate. Ka kōrero ētahi whakataukī mō te tikanga, mō te āhuatanga kua panoni, kua ngaro rānei i te takanga o te wā.  Hāunga ia tēnei, ka taea te nuinga te tō mai, te whakahāngai rānei ki ēnei rā. 

Rangona ai te whakataukī i ngā kōrero ōkawa i te marae, taka mai ki ēnei rā. E kīia ai te tangata he tau ki te whaikōrero, me mōhio a ia me pēhea tana whakaniko i ana kōrero ki te whakataukī. E mau ai te ngako o te whakaaro o te kaikōrero, me mōhio ngā taringa whakarongo ki te whakataukī, me mārama anō hoki ki tōna tikanga.

He pepeha ā ētahi iwi, ā ētahi hapū mō ō rātou tātai whakaheke, tō rātou hītori, ō rātou uara me ā rātou tikanga. Ka kīia ēnei momo kōrero he pepeha.

E whai ake nei ētahi whakataukī rongonui.

Nā tō rourou, nā taku rourou 
ka ora ai te iwi

With your food basket and my food basket 
the people will thrive

He aha te mea nui o te ao? 
He tangata! He tangata! He tangata!

What is the most important thing in the world? 
It is people! It is people! It is people!

Whāia te iti kahurangi 
Ki te tuohu koe, me he maunga teitei

Pursue excellence – should you stumble, let it be to a lofty mountain

 

RSS Feed