I whiwhia ngā tāngata e whai ake nei ki te Tohu Reo Māori, ā, i whakamanahia rātou i raro i te tekihana 15 (2) c o te Ture Reo Māori 1987. Kāore te katoa o ngā kaiwhakamāori whai raihana i te rārangi nei i te mea kāore i a mātou ngā kōrero e taea atu ai rātou.

Mukamuka:
15(2) (a) Kua whiwhi i te taha ā-waha.
15(2) (b) Kua whiwhi i te taha ā-tuhi.
15(2) (c) Kua whiwhi i te taha e rua.
AM - I whakawhiwhia ngā tōna tohungatanga.
UNV -  Kāore anō i whaimana
N/A -  Kāore i te wātea mo ngā mahi kooti.

RSS Feed