Anei ngā tino pātai e taki ana i ngā mahi kaupapa-here a Te Taura Whiri i te Reo Māori:

  • He aha ngā mea me mātua mōhio mātou?
  • He aha ngā mahi hei mahi mā mātou?
  • He aha ngā mahi ka taea e mātou?
  • Me pēhea tā mātou tautoko?

i te rāngai Reo Māori, kia eke ai te wawata:

Kia haruru a Aotearoa whānui i tō tātou reo taketake.

Anei ngā arotahinga matua o ngā mahi kaupapa-here:

  • te tātari i ngā pārongo e wātea ana me ngā rangahau o nāianei e pā ana ki te reo Māori
  • te tautoko i ngā whakatau kaupapa-here ka pūtakea mai i ngā taunakitanga ruarangi tonu
  • te whakatinana i te Rautaki Reo Māori 2014 a te Kāwanatanga
  • te mahi tahi ki ētahi atu whakahaere Kāwanatanga kia puta ai he painga ki te rāngai reo Māori
  • te tautoko i ngā whānau, i ngā hapū me ngā iwi kia tutuki i a rātou ō rātou wawata reo Māori
  • te mahi kia mōhio pai Te Taura Whiri i te Reo Māori ki ngā nekeneke nui o te ao whakahauora reo i Aotearoa me tāwāhi.

 Te Tātaitanga Waitohu i te Hauora o te Reo Māori

He Anga Arotake

RSS Feed