E whai mana ana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu e whai ake nei:

(a)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Nā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 i whakahou te kawenga me te haepapa o Te Taura Whiri ki te whakahaere hui whakangungu, whakamātautau anō hoki mō Te Toi Reo Māori.

Te Toi Reo Māori 2019

E āhei ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 ki te whakamana i ngā pūkenga kairangi o te kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha anō hoki mā te tuku i te Tohu Toi Reo Māori. Hei whakatutuki i tērā whakaritenga, ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu e toru, hei whakapakari, hei whakawhanake i ngā mahi a te kaiwhakamāori, te kaiwhakapākehā hoki. Ko ngā kaupapa ka āta tātaringia, ko:

  • ngā ariā, ngā paearu o te kounga, te arotakenga, ngā aratohu tuhi
  • ngā pānuitanga reorua
  • ngā pūrongo ā-kura, ā-pakihi, ā-hapori, aha atu anō
  • ngā karere pāpāho, ngā whakatairangatanga
  • ngā momo whakapākehā kōrero ā-waha
  • ngā momo whakamāori kōrero ā-waha.

Ka tū ēnei hui ki Te Wāhanga Māori, Te Aho a Māui (Eastern Institute of Technology), 51 Gloucester Street, Taradale, Napier  

HUI WHAKANGUNGU 1                                             2-3 Māehe 2019

HUI WHAKANGUNGU 2                                             6-7 Āperira 2019

HUI WHAKANGUNGU 3                                             4-5 Mei 2019

WHAKAMĀTAUTAU                                                   8-19 Mei 2019                      


KUA KATI NGĀ TONO!


Mō ētahi atu kōrero, whakapā mai ki Janine@tetaurawhiri.govt.nz, ki a Lee@tetaurawhiri.govt.nz rānei.

Toi Reo Māori handbook(external link)

RSS Feed