He Kupu Kaupare

Ko ngā pārongo kei te pae tukutuku nei, he kōrero whakamōhio whānui mā te iwi whānui. Kua mahia e Te Taura Whiri i te Reo Māori ngā mahi katoa e tika ana kia tika ai, kia pono ai ngā kōrero.

Heoi anō, kia hono mai, kia whāwhā mai koe i ngā kōrero kei te pae tukutuku nei, kua whakaae noa koe ki ēnei whakaritenga e whai ake nei. 

Ngā pārongo kei te pae tukutuku nei

 • Kāore ā Te Taura Whiri i te Reo Māori kī taurangi, ahakoa mataaho, matarehu rānei, kāore rānei ia e noho haepapa, e noho papa rānei, i raro i te kirimana, i te whakangongotanga, i tā te tōkeke e whakahau ana, i te aha atu rānei,  mō te pono, te tika, te hora tokitoki rānei o ngā pārongo kei te pae tukutuku nei, ka taea rānei te toro atu mā te pae tukutuku nei, kāore rānei i te kī ake ki te whakamahia ēnei pārongo, e kore rawa koe e takahi i ngā motika rangatiratanga tūmataiti.
 • Kāore Te Taura Whiri i te Reo Māori e noho haepapa, e noho papa rānei, i raro i te kirimana, i te whakangongotanga, i tā te tōkeke e whakahau ana, i te aha atu rānei, mō tētahi mahi ka hua ake i te pānui, i te whakapono noa rānei ki tā Te Taura Whiri i te Reo Māori, nā runga i te pānui i te katoa, i tētahi wāhi noa iho rānei o ngā pārongo e mau mai ana ki te pae tukutuku nei.
 • Kāore Te Taura Whiri i te Reo Māori e noho haepapa, e noho papa rānei, i raro i te kirimana, i te whakangongotanga, i tā te tōkeke e whakahau ana, i te aha atu rānei, mō te ngaromanga, mō te takakinotanga rānei (tae atu ki ngā ngaromanga me ngā takakinotanga tērā e hua tika mai), ahakoa anō te pūtake, ka pā ki tētahi tangata, ki tētahi whakahaere rānei nā runga i tana tuku kōrero whaiaro mai ki tēnei pae tukutuku, ahakoa he aha te ara i tukuna mai ai.
 • Kāore ngā pārongo e mau mai ana ki te pae tukutuku nei e whakakapi, e whakarerekē rānei i ngā ture o Aotearoa, i ētahi atu aratohu whaimana, whakahau whaimana rānei.
 • Ki te kōrerotia tētahi taonga, tukanga, ratonga  tauhokohoko rānei me te whakaputa i tōna ingoa hokohoko, tōna waitohu hokohoko, tētahi atu tohu rānei e āta mōhiotia ai ia, ehara i te mea e āta tautoko ana, e āta taunaki ana, e arotau ana rānei te kāwanatanga o Aotearoa, Te Taura Whiri i te Reo Māori rānei ki a ia.
 • Tērā e whakarerekētia, e whakakorea, e whakarahia ake, e hurihia rānei e Te Taura Whiri i te Reo Māori [H1] [TH2] he pārongo e mau mai ana ki te pae tukutuku nei me te kore e pānui atu i tēnei mahi āna.

He takahi i te ture te āta takakino i te pae tukutuku nei, i ētahi atu hanga whitihiko, raraunga rānei a Te Taura Whiri i te Reo Māori mā te tuku i te papatono, te pārongo, te waehere, te tono rānei me tō mōhio anō e mahi pērā ana koe.

Ngā pārongo kei ngā pae tukutuku a ētahi atu

Katoa ngā hono me ngā tohutoro ki pae tukutuku kē, ki whakahaere kē, ki ngā tangata rānei kei waho o Te Taura Whiri i te Reo Māori, he mea hoatu hei āwhina noa, ehara i te mea e āta tautoko ana Te Taura Whiri i te Reo Māori:

 • i aua pae tukutuku
 • i ngā pārongo kei aua pae tukutuku e iri ana
 • i taua/aua whakahaere
 • i taua tangata / i aua tāngata
 • i taua/aua taonga hoko
 • i aua ratonga.

Waihoki, ehara i te mea e āta tautoko ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i tētahi pae tukutuku, whakahaere, tangata rānei kua whiria e ia he hono mai i tawhiti ki tēnei pae tukutuku.

Kāore Te Taura Whiri i te Reo Māori e noho haepapa mō te hou, te tawhito, te tika rānei o ngā kōrero kei ērā atu pae tukutuku e hono atu ana tā Te Taura Whiri i te Reo Māori ki tā rātou, ko tā rātou rānei e hono mai ana ki tā mātou, ā, he pārongo pea kei reira nō tētahi hunga tuatoru kē tōna manatārua, he here hoki kei runga mō te āhua o te whakamahi. Hei whakamahi pārongo manatārua i aua pae tukutuku, me kimi rawa te kupu whakaae i te tangata nōna te manatārua, kaua i Te Taura Whiri i te Reo Māori.

 

 

He kōrero atu anō

 • Me mātua pānui tahi ia whārangi o te pae tukutuku nei me tēnei kupu kaupare nei, me ērā atu kupu kaupare rānei tērā ka noho mai ki roto i a ia.
 • Katoa ētahi atu pātai mō te pae tukutuku nei, me tuku ki Te Tihi, ko ia te kāhui whakapāpātanga o Te Taura Whiri i te Reo Māori.

 

 


 

RSS Feed